Bản đồ

The Office

  • Cơ sở HN : Cụm công nghiệp lai xá , Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội
  • Cơ sở HCM : Phường trường thạch , Quận 9
  • Điện thoại: 033 652 6666
  • E-mail:[email protected]

Thời gian làm việc

Từ thứ 2 – 7 / 9:00 AM – 8:00 PM