Máy dập cửa nhôm việt pháp 13 dao

Giá bán : Liên hệ

Cắt hèm giữ Việt pháp -LD2

Rãnh trượt bánh xe- lỗ vít VP- LD1

Cắt khuyết 2 đầu thanh ngang

Ke nhảy Việt Pháp hệ 450

Ke nhảy Việt Ý

Ke nhảy Việt Pháp hệ 4400

Mã: 654613612 Danh mục:

033 652 6666